Jäsenasiat

Yhdistyksen jäseninä voivat olla yksityiset henkilöt. Hallitus hyväksyy jäsenet. Jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain. Liittyessään jäseneksi yhdistykseen jäsenet maksavat myös liittymismaksun. Jäsenhakemuksen voit täyttää tästä.

Jäsenmaksu 25 €/vuosi.
Liittymismaksu 20 €.
Kannatusjäsen jäsenmaksu 20 €.

Jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä yhdistyslain mukaisesti.

Yhdistyksestä voidaan hallituksen päätöksestä erottaa

 •  jäsen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä.
 •  jäsen, jonka katsotaan toimineen vastoin yhdistyksen
  tarkoitusperiä tai on toiminut hyvien tapojen vastaisesti.
 • jäsen, joka on aiheuttanut yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
  huomattavaa vahinkoa yhdistykselle tai on erotettu Suomen Kennelliitto
  – Finska Kennelklubben ry:stä.
 • jäsen, joka rikkoo eläinsuojelulakia.
 • Jäsen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta vähintään
  kuukauden ajan sen erääntymisestä, katsotaan hallituksen
  päätöksellä eronneeksi.

Erottamispäätöksestä voi erotettu jäsen muista syistä kuin
jäsenmaksun suorittamatta jättämisestä valittaa ja saattaa sen
yhdistyksen yleiskokouksen ratkaistavaksi. Valitus on tehtävä
kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle 30 päivän kuluessa
tiedoksisaannista. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole
mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen. Jäsenelle, joka on
laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen, ei lähetetä yhdistyksen
julkaisuja. Häneltä voidaan myös hallituksen päätöksellä
evätä osallistumisoikeus yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin
kuten esim. leirit, koulutustilaisuudet jne. Hänellä on kuitenkin
oikeus julkaisuihin ja yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin
suoritettuaan laiminlyödyn jäsenmaksun sekä liittymismaksun.

Jäsenhakemus löytyy täältä.

Jäsenasioita hoitaa jäsensihteeri Milla Mäkinen
hoko.jasen(at)gmail.com