Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste verkkokaupalle www.hokory.fi

Rekisteriseloste Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 1. REKISTERINPITÄJÄ Hollolan Koiraharrastajat ry, Rekisterinumero 220.587
 2. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT; Puheenjohtaja (Anne Savonen) ja jäsensihteeri (hoko.jasen@gmail.com)
 3. REKISTERIN NIMI Hoko ry:n verkkokaupan asiakasrekisteri
 4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS Rekisterin käyttötarkoitus on Hollolan Koiraharrastajat ry:n verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös pakettien seurantaan. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä rekisteriä hoitavalle henkilölle.
 5. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  Henkilön etu- ja sukunimi
  Sähköpostiosoite
  Postiosoite
  Puhelinnumero
  Tiedot käsitellyistä tilauksista
  Tilausten Postin seurantatiedot
 1. REKISTERIN SÄÄNNÖN MUKAISET TIETOLÄHTEET Rekisteriin kerätään tietoja tuotetilauksien yhteydessä.
 2. TIETOJEN LUOVUTUS Hollolan Koiraharrastajat ry ei myy, eikä muutoin luovuta rekisterin tietoja kaupallisessa tarkoituksessa kolmansille osapuolille. Muussa tarkoituksessa Hollolan Koiraharrastajat ry voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.
 3. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE Tietoja ei luovuteta muille tahoille.
 4. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATE Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.