Tietosuojaseloste

Hollolan Koiraharrastajat on tehostanut henkilötietojen käsittelyn tietosuojaa Euroopan unionin tietosuoja-asetus GDPR (The General Data Protection Regulation) tuli voimaan 25. toukokuuta 2018.

Asetuksen tarkoituksena on yhtenäistää
tietosuojakäytäntöjä ja helpottaa jokaisen EU:n kansalaisen omien henkilötietojen tallentamisen ja käytön seuraamista. Yhdistyksemme on tehostanut henkilötietojen käsittelyn tietosuojaa.
Hollolan Koiraharrastajat ry on jo tähänkin asti käsitellyt henkilötietoja huolellisesti. Koska uuden
asetuksen tarkoituksena on parantaa  henkilötietojen suojaa entisestään, parannamme vielä joitain käytäntöjä ja tarkennamme ohjeistuksia.
Yhdistyksemme on laatinut jäsenrekisteriselosteen, jossa on tarkkaan selvitetty, kuka vastaa jäsenrekisteristä ja kenellä on oikeus käyttää sitä. Lisäksi selosteesta käy ilmi, mihin tarkoitukseen yhdistys kerää jäseniltään henkilötietoja. Rekisterimme sisältää rekisterissä esiintyvien henkilöiden nimet, osoite-, puhelin- ja
sähköpostitiedot sekä jäsenmaksu- ja karhuamistiedot, sekä lisäksi muut mahdolliset
yhdistyksen päättämät tarpeelliset tiedot, kuten suostumus- ja kieltotiedot. Yhdistyksemme on
poistanut rekisteristä kaikki muut mahdollisesti aiemmin kerätyt tiedot.
Rekisteristä ei luovuteta tietoja muille kuin rekisteristä vastaaville henkilöille, joita ovat
yhdistyksen puheenjohtaja ja jäsensihteeri.
Jokainen voi tarkistaa omien henkilötietojensa käytön. Yhdistyksemme ylläpitää rekisteriä jäsenistään. Tietosuoja-asetuksen mukaan jokaisella on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on kerätty, ja miten niitä käytetään.

Yhdistyksen jäsenille helpoin tapa tarkistaa ja muuttaa omia tietojaan rekisterissä on pyytää
jäsensihteeriltämme kirjallisesti omat tietonsa tarkistettavaksi tai tulemalla itse paikan päälle
tarkistamaan tiedot.

Lisätietoja voi kysellä jäsensihteeriltä ja puheenjohtajalta.

Hollolan Koiraharrastajat ry
Hallitus